Searching...
Bứt phá hạ tầng giao thông khu vực phía Nam

Bứt phá hạ tầng giao thông khu vực phía Nam

01:25:00

42 năm sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, hệ thống giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, ĐBSCL đã được đầu tư nâng c...

 
// tạo Breaking News