Chủ Nhật, ngày 07 tháng 4 năm 2013

Xem film 3D về dự án CẦU CAO LÃNH

Click vào đường link http://youtu.be/fRb1PsTg5kk để xem file Video 3D thuộc dự án cầu Cao Lãnh.

1 nhận xét: